Leger des Heils: "Bluecube heeft een passie voor Lotus"

Friso van den Berg, Hoofd-ICT van het Leger des Heils

Het hoofdkwartier van het Leger des Heils is gevestigd in Almere. Daar treffen we Friso van den Berg, getuige zijn uniform een belijdend lid, en daarnaast Hoofd ICT. Een gesprek over troubleshooten, development en het nut van goede documentatie.

Voor wie het nog niet wist: het Leger des Heils is een zeer grote instelling waar jaarlijks 35.000 cliënten worden geholpen door 5.000 professionals. Het Leger des Heils bestaat uit de onderdelen zorg en welzijn, geloofsbeweging, internationale hulp en kledinginzameling. Deze onderdelen staan dag en nacht klaar om geïndiceerde en niet-geïndiceerde zorg te leveren aan iedereen die buiten de reguliere zorg valt, ongeacht ras of geloof. ICT vormt als het ware een ‘paraplu’ over deze onderdelen en maakt dan ook een wezenlijk onderdeel uit van de bedrijfsvoering.

Faciliterend
ICT is een belangrijk hulpmiddel, vertelt Friso van den Berg. “In mijn visie is ICT faciliterend van aard. We helpen de rest van de organisatie om de doelen te bereiken.” Binnen die context valt te denken aan het faciliteren en adviseren van de verschillende onderdelen van het Leger, maar ook het in kaart brengen van procedures en processen. “Je moet daarbij bedenken dat het ons doel is om zoveel mogelijk van de fondsen die we werven weer uit te geven voor het goede doel.” Ten slotte werkt de ICT-afdeling ook aan development. “Het Leger des Heils werkt mondiaal met Lotus Notes. Toen ik hier begon werd dat hier vooral gebruikt voor mail, terwijl je er veel meer mee kunt. In dat kader werken we nu bijvoorbeeld aan de mogelijkheid waarbij verschillende afdelingen voortaan hun documentatie kunnen delen.”

Externe hulp
Development is dus van belang, maar het is ook weer niet zo’n groot onderdeel dat het een volledige FTE rechtvaardigt. Hulp van buiten was dus een betere optie, en daar kwam BlueCube om de hoek kijken. De oorspronkelijke aanleiding om kennis te maken met dit bedrijf was een probleem waar een snelle oplossing voor nodig was: vragen vanuit de website kwamen niet bij de juiste afdelingen terecht. “BlueCube regelde dat binnen een paar dagen en bovendien hadden ze alles heel goed gedocumenteerd. Dat is belangrijk, want zo kunnen wij daar met onze eigen mensen in de toekomst mee werken.”

One stop shop
Vanuit die eerste kennismaking groeide de relatie tussen het Leger des Heils en BlueCube. Na anderhalf jaar samenwerken zijn de ervaringen positief: “BlueCube is een gedreven en enthousiaste club: ze hebben een echte passie voor Lotus. Belangrijk daarbij is dat de directeuren ook de ontwikkelaars zijn. Daarnaast zijn ze flexibel, snel en no-nonsense als het gaat om troubleshooting.” Ook de adviezen zijn op maat gesneden: “Als er een probleem is komen ze met een presentatie en denken ze echt mee. Prettig is verder dat BlueCube eigenlijk alles aankan: het is dus een one stop shop. BlueCube levert een kwalitatief een goed product, met, zoals gezegd, een prima documentatie.”

Praktijkvoorbeeld
Een voorbeeld uit de praktijk. Naast het op regelmatige basis troubleshooten en adviezen geven is BlueCube inmiddels ook al ingeschakeld om, indachtig de development (waarbij vermeld kan worden dat de Nederlandse tak Leger des Heils wereldwijd een voortrekkersrol speelt binnen de ICT) de migratie van Lotus 6.5 naar 8.5 op zich te nemen. “BlueCube trok daarbij gezamenlijk op met mijn systeembeheerder. Er is een stevig plan van aanpak opgesteld. Dat is nodig omdat er bij een dergelijk project risico’s komen kijken: als het fout gaat kan het gebeuren dat 5000 mensen niet kunnen mailen. Daarna vond de overgang binnen één weekend zonder noemenswaardige problemen plaats.” Project geslaagd!

Nog niet uitgelezen?

Lees ook de referentie van Expand Human Capital Management

Wie is Bluecube?

Bluecube is een creatieve en toegankelijke IT-partner gericht op het MKB.

Wij zijn gespecialiseerd in applicatieontwikkeling, IT-ondersteuning en het leveren van software voor werving & selectie.

Slimme specialisten

Lotus en Citrix SpecialistenU heeft een uitdaging op het gebied van Lotus Software? Wij hebben en kennen de juiste specialisten

Projectmanager nodig?

Bel met Bluecube voor ervaren projectmanagersOp zoek naar een ervaren manager voor uw project? Wij hebben projectmanagers beschikbaar.